Reklamácia

Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať ?

Stiahnite a vyplňte náš online formulár, ktorý nie je potrebné tlačiť, ale stačí nám ho zaslať v prílohe emailu na info@jdonna.sk
Ak vám formulár nejde vyplniť alebo uložiť, tak ho vytlačte, vypíšte a zašlite spolu s tovarom.
V nutnom prípade nám svoje požiadavky napíšte rukou v sprievodnom liste.

ONLINE FORMULÁR SI STIAHNITE TU:

 • Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14 dní od doručenia.
 • Tovar v pôvodnom stave je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 14 dní od doručenia.
 • Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku.
 • Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.

Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním:

 • mechanickým poškodením
 • neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním)
 • v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania
 • v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou
 • chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.